0118 596099

VIVO

Centraal in de training staan creatieve, sport -en spelelementen. De oefeningen
werken door op mentaal, fysiek, emotioneel en sociaal niveau.

Kinderen leren:
· bewust stil te staan bij hun ademhaling, om tot rust te komen en als
kracht te gebruiken.
· Kinderen leren om alles bij zichzelf te laten beginnen in plaats van je
aandacht te richten op hun omgeving.

Kinderen kunnen de ervaringen uit de lessen direct in de klas of thuis
toepassen.

Weten wat je kwaliteiten zijn, waar je goed in bent en waar je trots op kan zijn.
Dat geeft een kind zelfvertrouwen, het gevoel dat het erbij hoort en gezien
wordt. Blij zijn met jezelf. Dat leert een kind bij ons.

En dat geeft een stevige basis voor de toekomst. De trainingen werken na
afloop nog door. Zowel in de thuissituatie, op school als in de vrije tijd.
Vivo is 3 jaar werkzaam geweest op De Goede Polder binnen alle klassen. Ouders en
leerkrachten volgden eerst zelf 2 avonden de training. Daarna volgden de
kinderen klassikaal de training samen met de leerkracht. Het vraagt tijd en veel
inzet van leerkrachten om VIVO schoolbreed te dragen…ja wij kunnen u
vertellen, dat we enorm trots zijn op dit team waar het begonnen is met het
planten van een klein zaadje en ja we oogsten ……..het leeft binnen De Goede
Polder.

Twee leerkrachten op onze school hebben een training gevolgd om de Vivo lessen zelfstandig te mogen geven. Dit wordt sinds schooljaar 2019-2020 gedaan door Theuny Hoekstra-Flikweert en/of Ellen Pool.