0118 596099

Ouder betrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie.
De ouderparticipatie is groot op onze school en daar zijn we de ouders heel dankbaar voor!

Zo hebben we o.a. de volgende vormen van ouderparticipatie:

  • Ontdekkasteelouders; ouders die meehelpen met de activiteiten van het ontdekkasteel. Dit zijn technische onderdelen.
  • Luizenouders; de ouders die helpen na de vakanties om ons te controleren op luizen.
  • Klusouders; ouders die willen helpen met kleine klussen op school zoals iets maken, schilderen, ophangen etc.
  • Natuurouders; ouders die meehelpen met de tuin
  • Wasouders; ouders die helpen met de was van handdoeken, theedoeken etc.
  • Diversen; ouders die willen helpen met de feesten en vieringen op school. We werken in werkgroepen.

We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.

Ouders zijn altijd betrokken!

De ouderbetrokkenheid die wij als school voor ogen hebben, is het uitgangspunt dat alle ouders zich betrokken voelen bij het leerproces van hun kind. Onderwijs maak je samen en hierin speelt ouderbetrokkenheid een grote rol. Wij stellen ons dan ook ten doel om de samenwerking tussen school en ouders zodanig vorm te geven dat de school en de ouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de schoolontwikkeling van het kind, en elkaars professionele en emotionele deskundigheid erkennen.