0118 596099

Plusklas

Plusklas

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Voor kinderen die onder het gemiddelde niveau presteren, zowel op leer- als op sociaal emotioneel gebied, zijn er volop mogelijkheden voor extra begeleiding en zorg. Maar ook kinderen die extra aanbod nodig hebben, krijgen de aandacht die ze nodig hebben.

Deze meer- of hoogbegaafde leerlingen krijgen de mogelijkheid onderwijs te volgen in de Primas plusklas. In de plusklas ontmoeten de leerlingen andere (hoog) begaafde leerlingen. Deze komen uit verschillende groepen en van verschillende scholen.

In de plusklas werken de kinderen in groepjes aan projecten. Deze projecten doen een beroep op vaardigheden als samenwerken, taken verdelen, discussiëren, verslagleggen, presenteren, enz.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van “De Pittige Plus Torens”. Dit is een onderwijsprogramma dat speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld is.

Neem eens een kijkje op de website www.pittigeplustorens.nl

Afbeelding1