0118 596099

MR

Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Het is het officiële inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten. Wij hebben een MR die bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.

Ouders:
Debora Speksnijder en Leonard Dominicus

Leerkrachten:
Ellen Pool en Nikie Geervliet

De MR praat over regelingen, aankomende besluiten en onderwijskundige veranderingen op school. Maar ook over de rol die ouders op school kunnen spelen, de overblijfregeling en de groepsorganisatie.

Ze vergaderen ongeveer drie keer per jaar. De directeur kan erbij zitten als adviseur of als tussenpersoon tussen het bestuur en de school.

Leden van de MR worden voor drie jaar gekozen, met de mogelijkheid daar drie jaar aan vast te plakken. Elke ouder, die zich committeert aan de grondslag en doelstelling van onze (school)vereniging kan in de MR worden gekozen.

Klankbordgroep

Naast onze MR hebben wij een Klankbordgroep. Hierin zitten een aantal ouders die met ons meedenken over beslissingen en veranderingen die we op school doorvoeren. Ook horen en krijgen we feedback over de genomen beslissingen. De klankbordgroep bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.

Ouders:

Christel Burggraaf en Ruth Dekker,

Leerkrachten:

Ellie Janson en Theuny Hoekstra-Flikweert