0118 596099

Voor & naschoolse opvang

Op deze pagina vindt u alle informatie m.b.t.:239_1_logo_scan_intranet2

  • buitenschoolse opvang
  • Peutergroep en peuterspeelzaal

Welkom op de buitenschoolse opvang

In of in de nabijheid van veel Walcherse basisscholen is buitenschoolse opvang (BSO) te vinden. De buitenschoolse opvang is voor kinderen vanaf 4 jaar totdat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Enthousiaste pedagogisch medewerkers begeleiden uw kind in het groter worden in kindvriendelijk ingerichte ruimten. Alle locaties van Kinderopvang Walcheren voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang en worden regelmatig geïnspecteerd door de GGD. In Vrouwenpolder zelf, is geen buitenschoolse opvang beschikbaar.

 

Openingstijden

De BSO’s zijn open na schooltijd tot 18.00 uur. Op enkele locaties is verlengde opvang mogelijk tot 19.30 uur. Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 7.30 uur totdat de school begint. Tijdens de vakantie is de BSO geopend van 8.00 – 18.00 uur. Tijdens studiedagen, vieringen op school of , andere dagen wanneer er geen les is, kan de BSO open gaan. Voor ouders met een BSO contract van 52 weken zijn de studiedagen inbegrepen. Alle andere momenten dat de BSO kinderen opvangt, zal er extra betaald moeten worden voor deze opvang.

 

Contractvormen

Kinderopvang Walcheren biedt verschillende contracten aan:

  • Opvang op vaste dagen met een 52, 48 of 40 weken contract, voor zowel de voorschoolse- als naschoolse opvang.
  • Een flexibel contract voor een gemiddeld aantal uur per maand.
  • Een 0-uren contract voor vakanties en studiedagen.
  • Een combinatie van contracten is ook mogelijk.

 

Geen tijd om te vervelen

De jongste kinderen worden na schooltijd door de medewerkers opgehaald. Oudere kinderen komen zelfstandig naar de BSO. In sommige gevallen worden de kinderen met een taxi gebracht. Als alle kinderen zijn gearriveerd, wordt er eerst wat gegeten en gedronken. Daarna is het speeltijd. De middag is vaak te kort, zo veel is er te doen. Samen verkleden, buiten spelen, knutselen, hutten bouwen, sporten, spelletjes doen, computeren en
nog veel meer.

 

BSO is leuk voor elke leeftijd

De medewerkers kijken bij het aanbieden van activiteiten naar de interesses en behoeften van de kinderen. Er worden vier verschillende thema’s gehanteerd; Sport&Spel, Kunst&Cultuur, Techniek en Natuur. De medewerkers houden bij het aanbieden van activiteiten, rekening met de verschillende leeftijden van de kinderen.

 

Avonturen in de schoolvakanties

In de schoolvakanties maken de medewerkers er een echt feestje van. Dan gaan we naar het strand, doen workshops, dansen, maken muziek, sporten, maken lekkere hapjes, gaan naar voorstellingen en nog veel meer. Het is tenslotte vakantie!

 

Wat moet ik betalen?

De prijzen kunt u vinden op onze website www.kinderopvangwalcheren.nl. Werkende en studerende ouders ontvangen voor buitenschoolse opvang een tegemoetkoming van de Belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl vindt u meer informatie.

Prijsvoorbeeld: BSO, 1 dagdeel per week van 15.00-18.00 uur, en in vakanties 1 dag van 8.00-18.00 uur, voor 1 kind kost ouders met een gezamenlijk inkomen van € 60.000, na verrekening Kinderopvangtoeslag, € 41,60 per maand. Vanaf 2017 ontvangt u meer kinderopvangtoeslag en zal het maandbedrag lager zijn.

Het maandbedrag is inclusief activiteiten, drinken, fruit/koekje en lunch in vakantieweken.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de BSO dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Klantadvies op telefoonnummer 0118-626350. U en uw kind(eren) zijn van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding! Een afspraak hiervoor kunt u maken bij de betreffende BSO of door contact op te nemen met de afdeling Klantadvies op telefoonnummer 0118-626350 of per mail klantadvies@skow.nl. U kunt ook kijken op de website www.kinderopvangwalcheren.nl.

 

Inschrijven

Inschrijven kan via www.kinderopvangwalcheren.nl. U kunt ook het informatiepakket BSO aanvragen, dat een inschrijfformulier bevat.

 

Peutergroep en peuterspeelzaal

Een mooie voorbereiding op de basisschool zijn de peutergroep en de peuterspeelzaal. Kinderen van 2-4 jaar komen twee dagdelen per week, 40 weken per jaar, in een groep van maximaal 16 kinderen spelen.

Hoofddoel is het bevorderen van sociaal gedrag door middel van spel, in een klimaat dat tegemoet komt aan de basisbehoeften van kinderen (autonomie, relatie en competentie) en waar het zich zonder ouder gaat ontplooien. Het kind krijgt zo de mogelijkheid om zich op alle ontwikkelingslijnen (sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, motoriek, cognitieve ontwikkeling) te ontwikkelen. Spel en contact met anderen zijn daarbij onmisbaar.

In de gemeente Veere heeft KOW een peuterspeelzaal in de dorpen Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Grijpskerke, Koudekerke, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande.

 

In de gemeente Middelburg en Vlissingen zijn er diverse peutergroepen.

 

Wat moet ik betalen?

Peutergroepen vallen onder de Wet kinderopvang, daardoor ontvangen werkende en/of studerende ouders een teruggave van de Belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. Niet werkende en/of studerende ouders betalen net als de ouders van peuterspeelzaalkinderen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De tabel hiervoor treft u op www.kinderopvangwalcheren.nl

De peuterspeelzalen zijn in de ochtenden geopend van 8.30 – 11.30 uur. Enkele peuterspeelzalen en peutergroepen wijken iets van die tijden af. U bent van harte welkom om eens te komen kijken bij een van de groepen. Op de website www.kinderopvangwalcheren.nl treft u meer informatie.