0118 596099

Welkom

De Goede Polder  is een protestants christelijke school voor basisonderwijs, met een eigen identiteit en karakter.

Dit komt tot uiting in vele grote en kleine dingen op school: het bidden en danken, de dagopeningen en de plaats die de bijbel inneemt, maar ook de manier waarop we als mensen in en rondom de school met elkaar willen omgaan.

Op basisschool De Goede Polder staan de kinderen centraal. De kinderen vormen onze school en geven onze school bestaansrecht. Om hen heen bouwen wij de school.

Bestuur en team stellen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij hebben daarbij elkaar, maar ook u als ouder nodig.

Onze missie is dat wij vanuit de christelijke identiteit onderwijs bieden in een inspirerende leeromgeving aan de ons toevertrouwde kinderen.

We willen dat waarmaken door ons onderwijs te baseren op Meervoudige intelligentie, Coöperatief leren en Handelingsgericht werken.

 

Onze speerpunten

 

01. Zorg

Meer informatie

 

 

 

02. Plusklas

Meer informatie

 

03. Vivo

Meer informatie

 


04.
 Leer- en werkklimaat

Meer informatie

Passen deze speerpunten bij uw kind?

Neem dan contact met ons op zodat wij het verder toe kunnen lichten.

Contact

Laatste nieuwtjes

Kinderboekenweek 2018

Kinderboekenweek 2018

Op 1 oktober openen wij de Kinderboekenweek op school met een leuk spel. We werken dan twee weken rondom het...

Juffendag 12 oktober

Juffendag 12 oktober

Tijdens de juffendag op vrijdag 12 oktober willen de kinderen van CBS De Goede Polder graag hun ouders (of andere...

De scholen zijn weer begonnen!

De scholen zijn weer begonnen!

Onze school in cijfers

 

+/-70

leerlingen

 

10

Leerkrachten

 

 

3

Smartboards

 

14

Tablets

 

Neem contact op met ons