0118 596099

Overblijven

De Tussen de middag opvang -overblijven op school!

De tussen de middag opvang wordt geregeld via Kinderopvang De Maneblussertjes  Zij werken met pedagogisch medewerkers en vrijwilligers.

Er wordt gezamenlijk gegeten waarna uw kind een spelletje kan doen, buiten spelen, een puzzel maken of rustig een boek lezen. Zo krijgt uw kind weer voldoende energie voor de middag op school.

 

Hoe werkt het?

U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de Boterhammenbrigade door de Overeenkomst Boterhammenbrigade / Aanvraagformulier inlogcode iDEALnet in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar KOW Boterhammenbrigade (administratiekantoor), Postbus 111, 4920 AC Made, of per e-mail: murlen@murlendienstverlening.com .

 

De overeenkomst gaat in nadat een volledig ingevuld en ondertekend Overeenkomst Boterhammenbrigade / Aanvraagformulier inlogcode iDEALnet door het administratiekantoor is verwerkt. Na de verwerking van de gegevens door het administratiekantoor, ontvangt u zo spoedig mogelijk een inlogbrief voor iDEALnet. Na registratie in iDEALnet ontvangt u een e-mail met uw gebruikersnaam zodat u kunt inloggen op uw eigen ouderpagina. U kunt uw kind via deze pagina aan- en afmelden voor de Boterhammenbrigade. U dient uw kind uiterlijk op de dag zelf tot 9.00 uur aan- of af te melden voor de Boterhammenbrigade. In noodgevallen kan er nog aan- of afgemeld worden tot 12.00 uur door telefonisch contact op te nemen met het administratiekantoor: 085-2734910

 

U dient vooraf saldo in te kopen en zorg te dragen dat er voldoende saldo op uw overzicht staat voor overblijven. Uw actuele saldo kunt u zelf online via de ouder-/gezinspagina volgen. Het is niet mogelijk om via school de overblijf te regelen of contant te betalen. Bij het tijdig afmelden van vaste overblijfdagen worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Wat kost het?